Přesto že menopauza je normální součástí života ženy, kdy končí plodnost ženy, jsou s ní také spojeny určité změny, které mohou způsobi,t že se žena a necítí dobře. I když menopauza neboli klimakterium neboli přechod mohou proběhnout zcela bez obtíží, nebývá to příliš častý jev.

Kromě příznaků, které jsou v literatuře dost často popisovány a které jsou pro každou ženu trpící těmito příznaky v období menopauza velmi nepříjemné a trápí zhruba pět procent žen, opatří obtíže psychosomatické. Tyto obtíže mohou být u některých žen tak silné, že musejí přestat vykonávat svoji práci.

Fytoestrogeny

Nástup klimakteria může být kromě chybné životosprávy ovlivněn ti dědičnými faktory. Došlo-li například u vás k pozdějším u nástupu menopauzy, tak pokud vaše dcera nepovede špatnou životosprávu, i u ní dojde k pozdějšímu nástupu menopauzy. Pokud patříte mezi ženy, které používají návykové látky jako alkohol, cigarety nebo i drogy, pravděpodobně se u vás dostaví předčasná menopauza.

Ohodnoťte příspěvek
Tag

About the author