Vedení účetnictví je problematika pro nezasvěceného zcela nejasná a není radno se do něj pouštět na vlastní pěst, bez odborných znalostí. Je tedy nanejvýš vhodné přenechat své účetnictví osobě povolané a sami se věnovat především své podnikatelské činností na plno.

Vedení účetnictví

Jistě jsou i při vedení účetnictví účetní operace, které by bez problémů po zaučení zvládl i laik, nicméně naopak i zdánlivě jednoduché účetní kroky skrývají záludné zásady, jejichž porušení by Vás mohlo stát finanční částku v nemilé výši ve formě pokuty finančnímu úřadu.

Peníze na cestě

Jednou z klasicky jednoduchých, byť ne tak, jak se na první pohled může zdát, situací je výběr hotovost z bankovního účtu či naopak vklad hotovosti do banky. Při vedení účetnictví je v této situaci zákonem jasně určena povinnost užívat účet číslo 261, což jsou tzv. Peníze na cestě.

About the author