• Zkontrolujeme svislé i ležaté rozvody

    Každá rozvodná kanalizační síť a vedení má své unikátní technické charakteristiky, které naší společnosti v žádném případě nečiní žádné problémy například při provádění Revize odpadu . Ba přímo naopak. Naše firma dokáže na problémy upozornit, a to jak u svislých, tak i ležatých rozvodů s malým úhlem sklonu a spádu. Se spádem si dokážeme poradit Zajímá-li […]