• Volné prostory

    http://a1demolice.cz/nabidka-sluzeb/zemni-prace Odvoz suti Praha zvolte kdykoli potřebujete uvolnit prostranství před domem nebo kdekoliv jinde. Firma A1Demolice zajistí dopravu na povolené skládky a jejich následnou ekologickou likvidaci. Máme moderní strojový park a nakladače, popřípadě kropící vozy, aby nedocházelo k prašnosti na okolní domy. Tento materiál lze v případě vytřídění použít jako druhotná surovina nebo jako zásypový […]