• Muži toužící

    Mnoho mužů zná mnoho krásných žen, zejména z bulvárního tisku a pornografických materiálů, poslední léta zejména internetových. Je nemálo mužů, kteří tyto krásné ženy obdivují, jejichž oko se zalíbením spočine na tělesných půvabech, křivkách, erotogenních zónách, tu více, tu méně zahalených, ba někdy, lépe řečeno často úplně nezahalených, někdy dokonce ostentativně rozevřených. Zprzněte největší hvězdy! Muži […]