• S vyšším věkem rostou obavy

    Žhavou debatou české společnosti za posledních asi zhruba 5 let je téma penzí nejen obecně, ale rovněž jejich výše a vyplácení. Toto téma zaměstnává především naše politiky, a to napříč politickým spektrem. Řadu let diskutují nad tématem, které nemá doposud konečné řešení, a v brzké době snad ani mít nebude. Současní penzisté ve věku 65 […]