Reverzní osmóza od firmy Goro

Společnost Goro se zabývá čištěním a úpravami vody pro domácnosti a především pak pro průmyslové objekty a komplexy. Využijte nové metody a seznamte se s reverzní osmózou nebo demineralizací vody pro průmysl. Reverzní osmóza je fyzikálním čištěním, které nahrazuje destilaci. Odstranění těžkých kovů, demineralizace a změkčování, to jsou jen některé z mnoha metod, díky kterým bude vaše voda kvalitnější a zdroj, který využíváte, nebude ekologicky ohrožován. Poraďte se s našimi profesionály a zajistěte si bezproblémový provoz vodárny, čističky odpadních vod, nebo běžných domů a objektů a jejich dodávek vody.

Filtrace vody je někdy naprosto nezbytná

Filtrace vody je nutná v případě většího znečištění vody a jedná se o postup, po kterém teprve následuje čištění pro pitné nebo průmyslové účely, většinou pomocí chemikálií, jako je soda, síran nebo chlor. Reverzní osmózaa filtrace jsou metody fyzikálního charakteru, nejsou zde tedy použity chemické přípravky, které by mohly ohrožovat ve větší míře životní prostředí. Známe kupříkladu pískové nebo lamelové filtry.

About the author