Reverzní osmóza od firmy Goro

Společnost Goro se zabývá čištěním a úpravami vody pro domácnosti a především pak pro průmyslové objekty a komplexy. Využijte nové metody a seznamte se s reverzní osmózou nebo demineralizací vody pro průmysl. Reverzní osmóza je fyzikálním čištěním, které nahrazuje destilaci. Odstranění těžkých kovů, demineralizace a změkčování, to jsou jen některé z mnoha metod, díky kterým bude vaše voda kvalitnější a zdroj, který využíváte, nebude ekologicky ohrožován. Poraďte se s našimi profesionály a zajistěte si bezproblémový provoz vodárny, čističky odpadních vod, nebo běžných domů a objektů a jejich dodávek vody.

Filtrace vody je někdy naprosto nezbytná

Filtrace vody je nutná v případě většího znečištění vody a jedná se o postup, po kterém teprve následuje čištění pro pitné nebo průmyslové účely, většinou pomocí chemikálií, jako je soda, síran nebo chlor. Reverzní osmóza a filtrace jsou metody fyzikálního charakteru, nejsou zde tedy použity chemické přípravky, které by mohly ohrožovat ve větší míře životní prostředí. Známe kupříkladu pískové nebo lamelové filtry.

About the author