Klimakterium se týkápouze ženského pohlaví, i kdyžjeho nepříjemnépříznaky velice často zasáhnou i pohlavímužské, díky změnám nálady ženy. Během menopauzy se hladina ženského hormonu v krvi značněsnižuje, cožpřímo ovlivňuje ztrátu plodnosti a s tím průvodnízměny nálad a jinénepříjemnosti.

Klimakteriumnenímožno ze života ženy vymazat, ale lze značněpomoci jeho průběhu. Nášprodukt Menox45 jednoznačněpomůže, především díky rostliněŘeřiše peruánskázvanétakéMaca, kterou mimo jinétento výrobek obsahuje ve vysokékoncentraci. Čistěpřírodníprodukt Menox 45 je tak skutečným koncentrátem hormonálnírovnováhy.

Proč právě tento produkt?


Menox 45 představuje přírodníalternativu k farmaceutickéHLM. V něm obsaženémakanidy, majítu výhodu, že tělu nedodávajísyntetickéhormony. Díky svému vyváženému složenía vlastnostem pouze pomáhávlastníprodukci hormonův organismu.
Klimakterium a jeho průběh je tedy pro ženy užívajícítento produkt značněpříjemnějším a méněproblémovým obdobím života.

About the author